Tuesday, February 2, 2010

Sistem Merit Demerit 2010

Objektif Sistem Merit Demerit
  1. Untuk melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi.
  2. Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif untuk sesi pengajaran & pembelajaran.
  3. Mewujudkan sistem disiplin sekolah yang telus dan mantap kepada semua pihak.
  4. Melahirkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Friday, January 22, 2010

Selamat Datang

Selamat datang ke blog saya